Styczeń 1863

22 dnia tego miesiąca Tymczasowa Rada Narodowa wydała manifest wzywający do walki z Moskalami. Powstanie styczniowe rozpoczęło się w tym dniu w całym Królestwie Polskim, a 1 lutego także na Litwie.

Wartości patriotyczne w Pabianicach przejawiały się już wcześniej m.in. pieśniami patriotycznymi wykonywanymi podczas mszy w kościele św. Mateusza i na prywatnych spotkaniach, czy udziałem w uroczystościach religijnych w strojach narodowych. Jesienią 1862 r. powstaje miejski komitet sieci tajnej organizacji patriotycznej kierowany przez Bonifacego Ławickiego. Komitet zbiera fundusze i ekwipunek żołnierski, młodzież odbywa ćwiczenia wojskowe w Lesie Miejskim, a na Młodzieniaszku Mateusz Gajzler i Tomasz Grudlewicz zorganizowali odlewnię kul, która przygotowywała zapas amunicji do przyszłych walk zbrojnych.

W naszym mieście chętnych do walki z Moskalami nie brakowało. Oto lista pabianiczan, którzy walczyli w powstaniu. Może znajdziecie wśród nich członków własnej rodziny…

Przygotowaliśmy mapkę osób uczestniczących w powstaniu, które są lub były pochowane na pabianickim cmentarzu. Część grobów niestety przez różne okoliczności zatarł czas, jednak pojedyncze wciąż istnieją. Zachęcamy do zapalenia na nich znicza i oddania hołdu ludziom, którzy walczyli, abyśmy także my dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. 

Groby te są poświadczone naocznie lub w dokumentach, jednak od pewnego czasu nie udaje się na nowo zlokalizować grobu Rocha Ochmana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.