Michał Beda – prezes zarządu

Joanna Kupś – zastępca prezesa/skarbnik

Maciej Wlazłowicz – sekretarz