Michał Beda – prezes zarządu

Marcin Dziuba – zastępca prezesa/skarbnik

Maciej Wlazłowicz – sekretarz