Jednym z celów statutowych Towarzystwa jest popularyzacja dziejów miasta Pabianic i regionu należącego niegdyś do kapituły krakowskiej. Nasze cele realizujemy poprzez wystawy, konferencje i wystąpienia popularnonaukowe, czy zajęcia dla dzieci.

W 2018 roku przygotowaliśmy wystawę plenerową „Dawne Pabianice”, którą zaprezentowaliśmy podczas imprezy miejskiej organizowanej przez pabianicki ZWiK. W tym samym roku, w Muzeum Miasta Pabianic, można było zwiedzać ekspozycję pt. „Regionalne cmentarze ewangelickie”. W 2019 roku, podczas Dni Pabianic, przedstawiliśmy kolejną wystawę pod chmurką – „Pabianiccy fabrykanci”, a także współpracowaliśmy z Gminą Pabianice przy realizacji szlaków turystycznych związanych z dziejami regionu.

Na wszystkich imprezach w naszym mieście, w których uczestniczymy, oprócz wystaw, na naszym stoisku są różnorakie zabawy dla dzieci. Zawsze mamy do dyspozycji puzzle i kolorowanki, ale także i inne zabawy, dopasowane do charakteru imprezy, które pogłębiają wiedzę o naszym regionie wśród najmłodszych.

Ważnym aspektem popularyzacji i edukacji są wystąpienia popularnonaukowe, które odbywają się stacjonarnie, a ostatnio również online na naszym profilu Facebook.

Od samego początku istnienia Towarzystwa organizujemy Pabianickie Spotkania Dziejowe. Raz na kwartał spotykamy się w Muzeum Miasta Pabianic i rozmawiamy o dziejach miasta i regionu. 

Nieco inną formę spotkań naukowo–popularyzacyjnych przyjęliśmy podczas corocznej konferencji odbywającej się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym przypadku kilkoro prelegentów podejmuje tematy nawiązujące do ogólnopolskiego hasła EDD, ale dotyczące bezpośrednio naszego najbliższego regionu. Najczęściej wystąpienia prowadzą członkowie Towarzystwa, jednak dążymy do tego, aby swoje badania prezentowali również naukowcy i pasjonaci spoza stowarzyszenia.