Jedną z pierwszych inicjatyw które podjęliśmy po założeniu Towarzystwa  było powołanie do życia cyklu spotkań o dziejach miasta i regionu. Przyjęliśmy, że spotkania odbywać się będą w cyklicznie raz na kwartał. Uznaliśmy, że najlepszą lokalizacją na taką inicjatywę będzie Muzeum Miasta Pabianic które zostało współorganizatorem cyklu. Spotkania odbywają się najczęściej w piątkowe popołudnia.  Niestety w roku 2020 z powodu pandemii i obostrzeń Pabianickie Spotkania Dziejowe nie odbyły się. W roku 2021 podjęliśmy decyzję, że jeśli nie uda się zorganizować spotkań tradycyjnie będą one odbywały się w formie online.

2017

27 listopad 2017 r. – Michał Beda  „Jak chronione są stanowiska archeologiczne w Pabianicach”

Już w pierwszych miesiącach działalności postanowiliśmy zorganizować spotkanie cyklu Pabianickie Spotkania Dziejowe.. Temat dotyczył ochrony stanowisk archeologicznych na terenie miasta i gminy Pabianice. Autorem był jeden z członków Towarzystwa magister archeologii Michał Beda.

Spotkanie omawiało problem lokalizacji i ochrony stanowisk archeologicznych w naszym mieście. Autor podjął próbę przedstawienia pomysłów na ochronę wspólnego dziedzictwa archeologicznego. Temat przyciągnął do muzeum ok 25 osób. Po wywiązała się długa dyskusja która trwała co najmniej tyle ile sama prezentacja. Była to pierwsza inicjatywa zorganizowana przez Towarzystwo i jedyna w roku jego założenia. Cieszyliśmy się że spotkanie zainteresowało mieszańców miasta .

2018

9 marzec  2018 r. – Grzegorz Jagusiak „Granice włości pabianickiej”

Drugie spotkanie z cyklu a pierwsze w 2018 roku dotyczyło próby rekonstrukcji granic „państwa pabiańskiego” na podstawie XVII wiecznych map. Autorem również był członek Towarzystwa interesujący się tematyką starych Pabianic Grzegorz Jagusiak.

Autor na podstawie starych map i obecnych zdjęć satelitarnych przedstawił koncepcję jak w XVII wieku prawdopodobnie wyglądały granice dóbr należących do kapituły krakowskiej których stolicą było nasze miasto. Autor przeanalizował układy pól i dróg na starych mapach oraz obecnych i archiwalnych zdjęciach satelitarnych, wizytował w terenie charakterystyczne punkty i na tej podstawie zaprezentował jak w dzisiejszym układzie urbanistycznym prezentowała się granica w XVII wieku.

29 czerwca 2018 r. – Katarzyna Jachimska „Dziedzictwo Celtów”

Kolejnym wystąpieniem w cyklu Pabianickich Spotkań Dziejowych był wykład dotyczył szeroko pojętej kultury Celtyckiej  związanej z naszym miastem poprzez jeden z najcenniejszych zabytków w naszym miejskim muzeum. Prezentację na ten temat zaprezentowała studentka archeologii mieszkanka naszego miasta Katarzyna Jachimska.

Autorka przedstawiła dzieje ludu który zamieszkiwał południową część naszego kraju. Kultura celtycka oddziaływała na ludzi również w naszej części kraju. Zaprezentowała ich kulturę materialną ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów szklanych w postaci paciorków, bransolet czy naramienników wytworzonych z tego materiału. Po wystąpieniu odbył się pokaz rekonstrukcji historycznej.

7 grudnia 2018 r. – Maciej Zbigniew Jaśniewski, „Krwawy piątek w Pabianicach”

Ostatni wykład w 2018 roku prezentował wydarzenia z historii tzw. „wielkiego strajku włókniarzy łódzkich” w 1933 r., a mianowicie „krwawy piątek w Pabianicach” z 17 marca 1933 r. Trwający wówczas „wielki kryzys” doprowadził do wybuchu jednego z największych strajków robotniczych w Polsce. Pauperyzacja i niezadowolenie wśród pabianickich robotników, doprowadziły do samorzutnej manifestacji ulicznej, która w konsekwencji przerodziła się w starcie z Policją Państwową. Wynikiem rozruchów była śmierć 5 osób. Wydarzenie to było jedynym w trakcie trwającego ok. miesiąca strajku w okręgu łódzkim przykładem tak krwawo przeprowadzonej pacyfikacji. Pabianice na skutek tego zagościły w wielu dziennikach w całej Polsce, a sprawa rozruchów odbiła się w polskim parlamencie.