Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic stara się dbać o wspólne dziedzictwo miasta i regionu. Od samego powstania w 2017 roku jedną z pierwszych decyzji było zaopiekowanie się wybranym zaniedbanym cmentarzem. Po wspólnej decyzji wybrany został cmentarz w Wysieradzu. Jest to cmentarz ewangelicki, jednak w jego obszarze znajdują się również mogiły z Wielkiej Wojny. Staramy się sprzątać raz lub dwa razy do roku podczas takiej akcji wycinamy samosiejki porządkujemy obszar, oraz staramy się wyszukiwać kolejnych pomników które czas pokrył już pokładami ziemi.

W 2019 roku podczas realizacji małego grantu rozpoczęliśmy również sprzątanie cmentarza ewangelickiego w Rydzynach. Grant się skończył, a my nadal zaglądamy na cmentarz i pilnujemy porządku. 

Staramy się również w okolicach Wszystkich Świętych zajrzeć na wspomniane cmentarze z kwiatami i zniczem.