Powołując do życia Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic w 2017 roku przyświecała nam idea integracji środowiska zajmującego się dziejami miasta oraz ochrona zabytków w nim istniejących. Równie ważnym aspektem było popularyzowanie i edukowanie społeczeństwa w tym zakresie. Towarzystwo ma w swoich ambicjach prowadzenie własnych badań naukowych nad dziejami Pabianic w różnych jego okresach, jak również zaplecza miasta w postaci dziejów przyległych wsi.  

Poniżej przedstawiamy trzy gałęzie działalności Towarzystwa.